Smart Kurumsal Gayrİmenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Çalışma İlkelerimiz


Bağımsızlık İlkesi

ilkelerimiz
Gayrimenkul değerleme şirketleri ile bu şirketlerde çalışan değerleme uzmanları değerleme çalışmalarında bağımsız ve objektif olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür. Değerleme uzmanlarının; değerleme faaliyetleri sırasında dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek durumlarının da bulunmaması gerekir. Değerleme uzmanlarımız çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmayı, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemeyi, inceleme sonucunda ulaştıkları görüşlerini, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamayı taahhüt ederler.

Mesleki Özen ve Sorumluluk

ilkelerimiz
Gayrimenkul değerleme şirketlerinde çalışan değerleme uzmanları; değerleme görevinin planlanması, yürütülüp sonuçlandırılması ve değerleme raporunun hazırlanması safhalarında gerekli mesleki özen ve titizliği göstermelidir. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir uzmanın aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder. Gerekli özen ve titizliğin asgari kıstası, değerlemeye ilişkin Kurul düzenlemelerine eksiksiz uyulmasıdır. Değerleme uzmanlarımız, değerleme faaliyetini gerektiği şekilde planlamayı, program yapmayı, yeterli miktarda, uygun nitelikte ve güvenilir bilgi ve belge toplayarak inceleme yapmayı, düzenli çalışma kağıtları hazırlamayı ve görüşünü, özen ve titizlikle düzenleyeceği değerleme raporlarında açıklamayı taahhüt ederler.

Gizlilik İlkesi

ilkelerimiz
Değerleme uzmanlarımız, şirketin yöneticileri ve denetçileri; müşterileri ve değerlemesini yaptıkları işlerle ilgili bilgileri açıklayamazlar; doğrudan veya dolaylı kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlama veya başkalarını zarara uğratma amacıyla kullanamazlar .
Ancak;
Müşterilerinin açık onayı veya talebinin olması,
Mevzuat uyarınca yetkili kamu kuruluşlarınca talep edilmesi,
İlgili meslek odaları veya derneklerce mesleki amaçlarla talep edilmesi, hallerinde ilgili kişi ve kuruluşlara söz konusu bilgi verilebilir.

Smart Kurumsal bilgi birikimi, deneyimi, güvenilirliği ve kurumsal yapısı ile sektörün öncü firmalarından biri olmayı hedeflemektedir

Bize ulaşın!