Smart Kurumsal Gayrİmenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Faaliyet Alanlarımız


ilkelerimiz

• Banka ve finans kuruluşlarının ipotek tesisi, kredi ve teminat işlemlerinde,
• Şirketlerin; bayilik teminatlarında, tasfiyelerinde, mal varlıklarının tespitinde, gayrimenkullerinin öz sermayesine dahil edilmesinde, sermaye artırımlarında,
• Şirketler, leasing şirketleri, finans kurumları, sigorta şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, icra daireleri, vergi daireleri ve diğer her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarca talep edilecek işlemlerde,
• Şirket birleşmesi ve devralmalarda, miras, boşanma, mal paylaşımı ve takas işlemlerinde, kira değerlemelerinde,
• Karayolu, baraj, arazi toplulaştırması, enerji, iletişim vb. yatırımların kamulaştırma işlerinin değer tespitinde,
• Özelleştirmelerde, kentsel dönüşüm projelerinde, proje alanındaki gayrimenkullerin değerlemesinde
vb. bir çok alan ve sektörde faaliyet göstermekteyiz

Smart Kurumsal bilgi birikimi, deneyimi, güvenilirliği ve kurumsal yapısı ile sektörün öncü firmalarından biri olmayı hedeflemektedir

Bize ulaşın!