Smart Kurumsal Gayrİmenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Danışmanlık


Şirketimiz; Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Finansal Kiralama Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Bağımsız Denetim Şirketleri, Belediyeler ve Kamu Kuruluşları, Aracı Kurumlar, Holdingler,  Sinai Şirketleri gibi SPK mevzuatına tabi olan veya olmayan birçok kurum ve kuruluşa aşağıdaki konular başta olmak üzere bir çok konuda danışmanlık hizmet verilmektedir.

-  Yatırım Projelerinin Fizibilite Analizleri
-  En Etkin ve Verimli Kullanım Analizleri
-  Pazar Analizleri ve Sektörel Araştırma Raporları
-  Yer Seçim Analizleri
-  Piyasa Araştırmaları
-  Resmi Kurumlara Bilirkişilik Hizmeti
-  Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Projelerinde Danışmanlık
-  Gayrimenkul Mevzuatı Danışmanlığı
-  İhale-Açık Artırma Baz Değer Analizi


.

Smart Kurumsal bilgi birikimi, deneyimi, güvenilirliği ve kurumsal yapısı ile sektörün öncü firmalarından biri olmayı hedeflemektedir

Bize ulaşın!